LOGO

WOJEWÓDZKIE BIURO URBANISTYCZNE

”Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020”
Załączniki: Prognoza SRWD - pobrano 683 razy.

„Projekt Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego”
Załączniki: SRWD - pobrano 621 razy.

Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego
Projekt zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego wraz prognozą oddziaływania na środowisko, znajduje się obecnie na etapie opiniowania i uzgadniania z właściwymi organami i instytucjami oraz na etapie upublicznienia w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Załączniki: PZPWD_2010.pdf - pobrano 437 razy.
01_przyroda.jpg - pobrano 438 razy.
02_osadnictwo.jpg - pobrano 531 razy.
03_komunikacja.jpg - pobrano 511 razy.
04_infra_techniczna.jpg - pobrano 487 razy.
05_gosp_wodna.jpg - pobrano 473 razy.
06_zadania_rzadowe.jpg - pobrano 499 razy.
07_zadania_wojewodzkie.jpg - pobrano 475 razy.
Prognoza oddziaływania na środowisko - pobrano 400 razy.
zal_TEKSTOWY.pdf - pobrano 514 razy.
zal_GRAFICZNE.pdf - pobrano 429 razy.
Uzgodnienie_zakresu_prognozy_RDOS.pdf - pobrano 439 razy.
Uzgodnienie_zakresu_prognozy_WIS.pdf - pobrano 439 razy.

Program zagospodarowania turystycznego szlaku kajakowego Baryczy
W roku bieżącym WBU przystąpiło do opracowania „Programu zagospodarowania turystycznego szlaku kajakowego Baryczy”. Program jest kontynuacją „Studium zagospodarowania turystycznego dolnośląskich odcinków szlaków wodnych”, przyjętego Uchwałą Nr 1095/II/04 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 marca 2004r. w celu wykorzystania do dalszych prac planistycznych nad szczegółowym programem zagospodarowania turystycznego.
Więcej