LOGO

WOJEWÓDZKIE BIURO URBANISTYCZNE

Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu

Ul. Świdnicka 12-16, 50-068 Wrocław

sekretariat tel. 71-344-52-45, fax 71-344-52-45


Zespół w Legnicy tel. 76-85-236-04


elektroniczna skrzynka pocztowa
Lokalizacja 51°6'24,54" N 17°1'57,36" E