LOGO

WOJEWÓDZKIE BIURO URBANISTYCZNE

ZMIANA STRONY WWW!!!


Napisane:  2013-07-18 13:13:26

Zapraszamy na naszą nową stronę dostępną pod adresem: www.irt.wroc.pl (...)
Więcej

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego


Napisane:  2013-07-18 13:12:59

Szanowni Państwo,
Udostępniamy Państwu aktualny projekt zmiany „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, który jest obecnie na etapie opiniowania i uzgadniania.(...)
Więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Napisane:  2013-03-19 13:42:07

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w zapytaniu ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia polegającego na rozbudowie funkcjonalności Wojewódzkiego Węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej dla obszaru funkcjonalnego Wrocławia w zakresie planowania przestrzennego o obsługę katalogu metadanych geonetwork wraz z uaktualnieniem aplikacji.(...)
Więcej

Przyjęcie Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego


Napisane:  2013-03-15 08:03:35

Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 28 lutego 2013 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwalił Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020.
(...)
Więcej

Zmiana nazwy na INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO z dniem 14.02.2013 r.


Napisane:  2013-02-21 08:00:55

Na mocy uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXXI/874/13 z 14 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/23/99 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu.(...)
Więcej

W dniu 19 grudnia br. odbyła się we Wrocławiu, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego konferencja patronowana przez Marszałka Województwa pn „KOOPERACJA NA RZECZ REGIONU”.


Napisane:  2012-12-28 19:05:21

Spotkanie otworzył Członek Zarządu Województwa- dr Jerzy Tutaj. Celem zorganizowanego przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu wraz z Departamentem Rozwoju Regionalnego spotkania, było zaprezentowanie roli monitoringu przestrzennego w rozwoju województwa oraz rozeznanie potencjalnych instytucjonalnych sieci współpracy w tym zakresie na Dolnym Śląsku. W związku, zaproszono obecne na sali instytucje do podjęcia dalszych kroków przy wspólnym budowaniu bazy wiedzy o naszym regionie. Jednomyślnie potwierdzono też wagę kooperacji instytucjonalnej w planowaniu dalszego rozwoju województwa zarówno strategicznego jak i przestrzennego.(...)
Więcej

KONFERENCJA I NIEFORMALNE SPOTKANIE WOJEWÓDZKICH SŁUŻB PLANISTYCZNYCH


Napisane:  2012-12-13 12:56:16

W dniu 20 grudnia.2012 r Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu przy współudziale Departamentu Rozwoju Regionalnego organizuje pod patronatem Marszałka Województwa - Pana Rafała Jurkowlańca - konferencję na temat aktualnych wyzwań związanych z reformą systemu planowania przestrzennego i jego integracji z programowaniem rozwoju. (...)
Więcej

Konferencja KOOPERACJA NA RZECZ REGIONU


Napisane:  2012-12-13 12:55:55

Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu przy współudziale Departamentu Rozwoju Regionalnego organizuje pod patronatem Marszałka Województwa - Pana Rafała Jurkowlańca konferencję pn „Kooperacja na rzecz regionu” w dniu 19 grudnia br.(...)
Więcej

Aktualizacja „Studium wydobycia i transportu surowców skalnych na Dolnym Śląsku. Stan i perspektywy”


Napisane:  2012-12-11 14:22:07

W dniu 30 kwietnia 2012 roku uchwałą nr 2197/IV/12 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął aktualizację (aneks) „Studium wydobycia i transportu surowców skalnych na Dolnym Śląsku. Stan i perspektywy”.

Więcej informacji dostępne jest w zakładce Dorobek Biura - Opracowania(...)
Więcej

Prezentacja z warsztatów PTIP2012 Warszawa


Napisane:  2012-09-27 09:17:31

Koncepcja węzła IIP na przykładzie planów zagospodarowania przestrzennego
Geoinformacja dla każdego
Warsztaty 1. Geoportale w praktyce samorządowej
Warszawa 25.09.2012(...)
Więcej

WARSZTATY WOJEWÓDZKIE


Napisane:  2012-06-19 11:29:48

W dniu 26 czerwca br. odbyły się we Wrocławiu zorganizowane w imieniu Członka Zarządu Województwa - Jerzego Tutaja warsztaty wojewódzkie w ramach prac nad „Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPoN)”. Przybyłym dziękujemy za aktywny udział. (...)
Więcej

Aktualizacja Studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju energetyki wiatrowej w województwie dolnośląskim 2011


Napisane:  2012-05-30 08:29:59

Dnia 3 kwietnia 2012 r. Uchwałą Nr 2082/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego została przyjęta „Aktualizacja Studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju energetyki wiatrowej w województwie dolnośląskim 2011” Więcej informacji dostępne jest w zakładce Dorobek Biura - Opracowania(...)
Więcej

I WARSZTATY: "STAN I MOŻLIWOŚCI WZMACNIANIA PROCESÓW INTEGRACYJNYCH W KSZTAŁTUJĄCEJ SIĘ AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ"


Napisane:  2011-12-14 14:56:43

9 grudnia w Sali Witrażowej wałbrzyskiego Ratusza odbyły się pierwsze warsztaty inicjujące stały cykl spotkań, poświęconych szeroko pojętym procesom i problemom rozwoju kształtującej się aglomeracji wałbrzyskiej. (...)
Więcej

Rozpoczęcie prac nad "Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec"


Napisane:  2011-05-23 09:06:29

Rozpoczęto prace nad „Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec” na mocy podpisanego przez Marszałków zachodnich województw oraz przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury RP w dniu 28 czerwca 2010 r. Porozumienia w sprawie wspólnego opracowania dokumentu. Koordynatorem prac jest Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej ze Szczecina.
(...)
Więcej

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ


Napisane:  2011-03-30 08:35:11

UWAGA ZMIANA LOKALIZACJI KONFERENCJI !!!
Z przyczyn niezależnych od organizatora jesteśmy zmuszeni do zmiany lokalizacji konferencji. Nowa lokalizacja znajduje się w pobliżu pierwotnie założonej.
Za utrudnienia przepraszamy Działanie 4.2.4.(...)
Więcej

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ


Napisane:  2010-12-09 09:19:53

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję prezentującą wyniki opracowania, zrealizowanego w ramach międzynarodowego projektu Via Regia plus (działanie 5.3.3.), pt.: "Droga Rowerowa Św. Jakuba na Dolnym Ślasku"(...)
Więcej

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ


Napisane:  2010-11-24 11:25:41

W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem pt.:
„Analiza dotycząca wyznaczenia drogowej trasy integrującej południowy obszar województwa dolnośląskiego wraz z powiązaniami północ - południe”

Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu zaprasza na konferencję, podczas której odbędzie się prezentacja wyników analizy wykonanej w ramach międzynarodowego projektu Via Regia Plus – działanie 3.3.1., finansowanego z Programu dla Europy Środkowej Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
(...)
Więcej

Studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju energetyki wiatrowej w województwie dolnośląskim


Napisane:  2010-09-09 10:38:08

Opracowane w naszym Biurze "Studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju energetyki wiatrowej w województwie dolnośląskim" zostało przyjęte Uchwałą Nr 4857/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 sierpnia 2010 r.


Więcej informacji dostępne jest w zakładce Dorobek Biura - Więcej

Warsztaty samorządowe


Napisane:  2010-07-15 09:14:46

Bardzo dziękujemy za udział w warsztatach samorządowych, zorganizowanych przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu, w Karpaczu w dniu 16 czerwca 2010 r.

Warsztaty odbyły się w ramach działania "Analiza dotycząca wyznaczenia drogowej trasy integrującej południowy obszar województwa dolnośląskiego wraz z powiązaniami Północ - Południe" międzynarodowego projektu ViaRegia Plus (działanie 3.3.1.)(...)
Więcej

Seminarium


Napisane:  2010-05-19 07:44:51

W dniu 2 czerwca 2010 roku, w sali konferencyjnej Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, ul. Zielonego Dębu 22 (dojazd ul. Kopernika) w godz. 10:00 – 14:00 odbędzie się Seminarium poświęcone prezentacji projektu „Studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju energetyki wiatrowej w województwie dolnośląskim” oraz przybliżeniu zagadnień problemowych związanych z rozwojem Dolnego Śląska, którymi zajmuje się Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu.


Prezentowany dokument w wersji do konsultacji znajduje się w zakładce Więcej

Konferencja DOLNY ŚLĄSK: POWÓDŹ A ŚRODOWISKO


Napisane:  2010-04-30 08:13:38

Mając świadomość rosnących potrzeb w obszarze zabezpieczenia przed powodzią w dniach 21 – 23 kwietnia 2010 r. w Polanicy Zdroju odbyła się współorganizowana przez WBU konferencja.

Celem jej było utrzymanie i rozwój współpracy międzyregionalnej polegającej na wymianie doświadczeń z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, prewencyjnego planowania przestrzennego oraz dobrych praktyk w dostosowaniu działań do przepisów Unii Europejskiej i wymogów środowiska naturalnego.

Konferencja adresowana była w szczególności do władz lokalnych i samorządowych, projektantów, ekologów i wszystkich osób, które zaangażowane są w sprawy ochrony przeciwpowodziowej i gospodarki wodnej.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie konferencji: http://www(...)
Więcej

Studium uwarunkowań przestrzennych dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w województwie dolnośląskim


Napisane:  2010-02-02 13:07:19

W roku 2009 podjęto prace nad opracowaniem Studium przestrzennych uwarunkowań rozwoju energetyki wiatrowej w województwie dolnośląskim.


Dokument obecnie znajduje się w fazie konsultacji wewnętrznych. Prezentujemy roboczą wersję opracowania, która nie została przyjęta jeszcze przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Więcej informacji dostępne jest w zakładce Opracowania w toku(...)
Więcej

Program zagospodarowania turystycznego szlaku kajakowego Baryczy


Napisane:  2009-12-14 08:39:35

Dnia 25 listopada w Urzędzie Miejskim w Wąsoszu odbyło się spotkanie związane z realizacją projektu „Program Zagospodarowania Turystycznego Szlaku Kajakowego Rzeki Baryczy”, zorganizowane przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne przy współudziale Urzędu Miejskiego w Wąsoszu.

Więcej informacji dostępne jest w zakładce Opracowania w toku
..(...)
Więcej

WARSZTATY w Pawłowicach


Napisane:  2009-11-26 14:03:14

W dniach 23-24 listopada 2009r. odbyły się w Pawłowicach Ogólnopolskie Warsztaty Wojewódzkich Służb Planistycznych i Regionalnych Biur Planowania Przestrzennego.
Bardzo nam miło podziękować uczestnikom za aktywny udział w Warsztatach.


Materiały prezentowane w trakcie Warsztatów zostały zamieszczone w zakładce Publikacje(...)
Więcej

Wytyczne kierunkowe do kształtowania sieci dróg i kolei w województwie dolnośląskim


Napisane:  2009-07-01 14:46:37

W dniu 16 czerwca Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę Nr 2918/III/09 w sprawie zatwierdzenia studium „Wytyczne kierunkowe do kształtowania sieci drogowej i kolejowej w województwie dolnośląskim”. Tym samym rozpoczęty został proces opiniowania i konsultacji społecznych. Opracowanie dostępne jest w zakładce Opracowania w toku
.(...)
Więcej

Studium wydobycia i transportu surowców skalnych na Dolnym Śląsku. Stan i perspektywy


Napisane:  2009-03-31 08:26:18

Prezentujemy sporządzone pod kierunkiem Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego opracowanie poruszające problematykę wydobycia i transportu surowców skalnych na terenie Dolnego Śląska. Analizy przeprowadzone w ramach Studium ukazują strategiczna pozycję Dolnego Śląska i olbrzymie znaczenie zlokalizowanych na jego terenie złóż dla realizacji programów budowy dróg i kolei w Polsce. Opracowanie spotkało się z bardzo szerokim zainteresowaniem. W dniu 26 marca 2009 roku Studium prezentowane było podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Infrastruktury, która obradowała na Zamku Książ. Pełne opracowanie dostępne w zakładce Więcej

Aspekty planowania regionalnego lokalizacji obiektów wykorzystania energii wiatrowej


Napisane:  2009-03-27 12:13:23

W wyniku współpracy z regionalnym biurem planistycznym Górnych Łużyc - Dolnego Śląska [Regionaler Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien] z siedzibą w Bautzen, prezentujemy publikację "Aspekty planowania regionalnego lokalizacji obiektów wykorzystania energii wiatrowej" ["Regionalplanerische Aspekte der Standortwahl für die Windenergienutzung in der sächsischen Planungsregion Oberlausitz-Niederschlesien"]. Publikacja wydana została w języku niemieckim i polskim, dostępna w zakładce Publikacje..(...)
Więcej