LOGO

WOJEWÓDZKIE BIURO URBANISTYCZNE

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego


Napisane:  2013-07-18 13:12:59

Szanowni Państwo,
Udostępniamy Państwu aktualny projekt zmiany „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, który jest obecnie na etapie opiniowania i uzgadniania.
Aktualny dokument i wszelkie dodatkowe informacje dostępne są pod poniższym linkiem:
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego