LOGO

WOJEWÓDZKIE BIURO URBANISTYCZNE

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Napisane:  2013-03-19 13:42:07

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w zapytaniu ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia polegającego na rozbudowie funkcjonalności Wojewódzkiego Węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej dla obszaru funkcjonalnego Wrocławia w zakresie planowania przestrzennego o obsługę katalogu metadanych geonetwork wraz z uaktualnieniem aplikacji.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający:
Instytut Rozwoju Terytorialnego ul. Świdnicka 12/16, 50-068 Wrocław

informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Geosolution Sp. z o.o. Warszawa 02-601 , ul. Racławicka 36/56

Uzasadnienie wyboru:
wybrany Wykonawca zaoferował najkorzystniejszą cenę oraz spełnił warunki określone w SIWZ.

Wyniki zapytania ofertowego