LOGO

WOJEWÓDZKIE BIURO URBANISTYCZNE

Przyjęcie Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego


Napisane:  2013-03-15 08:03:35

Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 28 lutego 2013 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwalił Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020.

Trwający ponad dwa miesiące – od 8 października 2012 r. do 18 grudnia 2012 r. – proces konsultacji społecznych w tym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, znalazł swój wyraz w organizacji 60 spotkań, które odbyły się na terenie całego Dolnego Śląska i zgromadziły licznych przedstawicieli samorządów lokalnych, środowisk naukowych, przedsiębiorców oraz reprezentantów organizacji pozarządowych. Projekt Strategii był również przedmiotem debaty prowadzonej w regionalnych i lokalnych mediach. Ponad dwa tysiące uwag i wniosków zgłoszonych przez partnerów społecznych na spotkaniach, jak również nadesłanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, zostało w większości uwzględnionych.


Z dokumentami Strategii można zapoznać się tutaj:
Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020
SRWD Prognoza Oddziaływania na Środowisko