LOGO

WOJEWÓDZKIE BIURO URBANISTYCZNE

Zmiana nazwy na INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO z dniem 14.02.2013 r.


Napisane:  2013-02-21 08:00:55

Na mocy uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXXI/874/13
z 14 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/23/99 Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Biura
Urbanistycznego we Wrocławiu.


Uchwała w 
sprawie nadania statutu Instytutowi Rozwoju Terytorialnego