In translation...

CO DALEJ?

Niewątpliwie, tylko spójne, wielotorowe działania przyczynią się do osiągnięcia rezultatu, na którym nam najbardziej zależy, a mianowicie zapewnienia lepszej dostępności komunikacyjnej, integracji najważniejszych ośrodków gospodarczych oraz wzmocnienia społecznej aktywności południowego obszaru województwa. Pierwszy – bardzo ważny etap – określający przebieg korytarza drogowego – został wykonany!